français
deutsch
english

Het Genker Mijnwerkerskoor

Doelstelling

Het "Genker Mijnwerkerskoor" heeft als bijkomende doelstelling de "mijnwerker-mens" op een verhoog te plaatsen, niet alleen opdat de jeugd later nog zou weten waarvoor de mijnbouw stond, maar ook als een dankbetuiging aan de vele mijnwerkers die door het zware mijnwerk veel hebben gekregen voor hun gezin; tegelijk ook de basis leggend voor een welvarend Limburg, Vlaanderen en een hele gemeenschap, maar die ook véél hebben gegeven. Vergeten wij hen vooral niet, die er alles hebben gelaten ...

... en van wie wij nu de stem zijn.